Marielunds herrgård

Marielunds herrgård, avstyckad med en areal om ca 200 ha år 1811 från Rosenlund under namnet Lydestad. År 1860 namnändrades gården till Marielund. Huvudbyggnaden uppfördes år 1882 och används i dag för olika publika ändamål.