Mariahusen

Mariahusen, två bostadshus uppförda 1924 i kvarteret Maria vid Traktörsgatan. Husen, ritade av Alfred Hellerström, uppfördes av staden med i huvudsak enrumslägenheter i syfte att råda bot på den rådande bostadsbristen. I mitten av 1930-talet gjordes lägenheterna större genom att enrumslägenheter slogs samman till trerummare samtidigt som badrum installerades i alla lägenheterna. Se även Högaborg.

Läs mera: Therése Johansson: ”Livet i Mariahusen”, Kring Kärnan 28 (1999).