Maria Zoéga

Maria Zoéga (1860-1940) var entreprenör och verksam som företagare i Landskrona och Helsingborg i slutet av 1800-talet. Hon kom att driva Zoégas kaffe, ett framgångsrikt företag i Helsingborg sedan 1886. Hon har numera en kaffesort uppkallad efter sig, Maria Zoéga.

Svartvitt fotografi föreställande Maria Zoéga
Porträtt av Maria Zoéga.

Maria Zoéga föddes 1860 som Maria Thunell Tufvesdotter i Källna utanför Klippan i Skåne. Hon hade minst nio syskon. Modern hette Bengta Persdotter och hennes far Tufve Jonsson. År 1869, när Maria Zoéga bara var nio år gammal dog Tufve Jonsson. Efter några år gifte modern om sig med häradsdomare Paul Olsson i Bolestad.

På 1880-talet flyttade Maria Zoéga som så många andra från landsbygden in till en av de omkringliggande städerna. För hennes del blev det till Landskrona. Hon var då 23 år gammal. I Landskrona öppnade hon fotoateljé, Maria Thunells ateljé. Även hennes syster Anna Thunell arbetade där och hon tog så småningom över rörelsen.

År 1880, några år före det att Maria Zoéga flyttade till Landskrona, återvände Carlos Zoéga efter en tid i Brasilien till Sverige och Landskrona tillsammans med sin fru Richarda Mulina de Barras. Tillsammans öppnade de en kaffehandel i Landskrona 1881. Kaffekunskaperna hade de förmodligen med sig från Brasilien. Richarda Mulina de Barras avled bara några år efter att de bosatt sig i Landskrona.

Carlos och Maria Zoéga gifte sig i augusti 1885. Som gift kvinna var Maria Zoéga inte längre myndig och om det var möjligt förväntades kvinnor sluta yrkesarbeta och lägga ned sin affärsverksamhet i samband med giftermålet. Men det finns bevarade visitkortsporträtt med Maria Zoégas ateljénamn även från tiden efter giftermålet. På de flesta står det Maria Thunell. Men på somliga visitkortsporträtt står det Maria Zoéga. Hon hade alltså även som gift kvar sin fotografverksamhet.

År 1886 flyttade Carlos och Maria Zoéga samt deras dotter, Klara Maria, till Helsingborg. Kaffeverksamheten tog de med sig och tillsammans öppnade de kaffehandel på Kullagatan. I dagspressen stod Carlos Zoéga som ensam ansvarig för verksamheten. Han dog emellertid redan 1888, och fick sålunda endast vara med om två år av verksamheten i Helsingborg.

Maria Zoéga var nu änka, men också myndig. Ogifta mödrar och änkor var utsatta grupper kring sekelskiftet 1900. Att som ensam förälder axla försörjningsbördan var svårt. Vid makens död var Maria Zoéga 28 år gammal, och gravid med sitt andra barn. År 1888 stod Maria Zoéga alltså ensam med en relativt nystartad verksamhet och två små barn. Yngsta barnet, Carl Thure, dog tragiskt endast en månad gammal. Under dessa omständigheter drev Maria Zoéga affärsverksamheten vidare. Hon gick runt och sålde sitt kaffe till caféer, restauranger och affärer runt om i stan. Hon fick också flera erbjudanden om att sälja sin rörelse.

År 1890, efter två år som ensamföretagare och änka, gifte Maria Zoéga om sig med Johan Svensson, som hade erfarenhet från konditorbranschen. Johan tog vid giftermålet namnet Zoéga, vilket förmodligen betyder att Maria Zoéga lyckats etablera sin verksamhet så väl att den var värd att behålla och utveckla som familjeverksamhet. Den var helt enkelt värd att byta efternamn för.

Som gift trädde Maria Zoéga tillbaka och Johan företrädde företaget utåt. Tillsammans fick de två söner, William och Rudolf. Rudolf skulle komma att ta över verksamheten efter sin fars bortgång. Maria Zoéga företrädde istället de fastigheter familjen köpt och låtit bygga. I huset på Drottninggatan ligger fortfarande Zoégas café och butik. Företaget byggde sin identitet på Carlos Zoéga med Johan och Rudolf som nya företrädare.

År 1940 gick Maria Zoéga bort och hennes roll i företagets historia tycktes försvinna helt. År 2018 fick hon däremot upprättelse i företagets historieskrivning då företaget med kampanjen ”Förlåt Maria” lanserade en ny kaffesort – Maria Zoéga.

Maria Zoéga ligger begravd på Pålsjö kyrkogård i Helsingborg.

/Anja Petersen

Artikeln är även publicerad i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon: www.skbl.se/sv/artikel/MariaZoega, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Artikelns publicering är godkänd av författaren.