Maria Park – Mariastaden

Mariastaden. En ny expanderande stadsdel växer upp kring det forna Sankta Maria sjukhus
Mariastaden. En ny expanderande stadsdel växer upp kring det forna Sankta Maria sjukhus

Maria Park – Mariastaden, namn på den nya stadsdel som nu byggs ut i den norra delen av Helsingborg. Maria Park, med en markareal om ca 45 ha, omfattar det nedlagda mentalsjukhuset Sankta Maria. De tidigare sjukhus- och ekonomibyggnaderna, med en våningsyta om ca 50 000 m2 över mark, har konverterats till bl.a. skolor, kontor och bostäder. Inom Maria Park har med igångsättning i slutet av 1990-talet, framtill 2005 uppfört ca 400 nya bostadslägenheter med hyres- och bostadsrätt Mariastadens utbyggnad påbörjades söder om Kungshult i slutet av 1990-talet och fram till år 2005 hade ca 500 lägenheter byggts, till största delen som villor med äganderätt. Stadsdelen planeras att omfatta markområdet fram till Västkustbanan och Maria Pågatågsstation i öster. Fullt utbyggt kommer det östra delområdet omfatta ca 1 200 bostäder. Folkmängden i Mariastaden 2010 var 4 270. Se även Sankta Maria sjukhus.