Margareta Weidhagen-Hallerdt

Margareta Weidhagen i grävgrop.
Margareta Weidhagen under grävningarna vid S.t Clemens kyrka och kyrkogård 1958.

Född i Lund 1927, arbetade som amanuens och arkeolog på Helsingborgs museum under 1950-talet till mitten av 1960-talet. Margareta W H var utgrävningsledare för en av de mer omfattande arkeologiska grävningarna i Helsingborg, den vid S:t Clemens medeltida kyrka och kyrkogård i S:t Clemensbacken under åren 1958 – 1962.

Hon ledde också undersökningarna av det ”Brända huset”, en medeltida husgrund i kvarteret Tor söder om Mariakyrkan. Hon gjorde också utgrävningar vid Billeplatsen. I samband med att staden växte och nya stadsdelar tillkom medverkade hon också vid utgrävningar på Drottninghög och Ättekulla.

Margareta Weidhagen Hallerdt inledde karriären vid Kalmar länsmuseum 1953 – 1955, därefter var hon vid Helsingborgs museum framtill 1964, hon arbetade sedan som antikvarie vid Skånes Hembygdsförbund. 1969 – 1972 var hon museipedagog på Sundsvalls museum. Under åren 1972 – 1977 var hon museilektor vid Norrbottens länsmuseum, därefter intendent vid Liljevalchs konsthall och Kulturhuset i Stockholm. Vid Stockholms stadsmuseum arbetade hon som förste antikvarie, 1984 blev hon chef för Stockholms medeltidsmuseum och ledde arbetet med att bygga upp dess verksamhet.

Hon har bland annat bidragit med artiklar till publikationen ”Kring Kärnan”, Helsingborgs museums årsbok; Brända huset i Hälsingborg (Kring Kärnan nr 7 1964) och Peter Karlsson i Helsingborg (Kring Kärnan nr 24 1995). 2010 publicerades S:t Clemens kyrka i Helsingborg, medeltida monument och människor, en detaljerad redogörelse av grävningarna i slutet av 1950-talet. Se också LIBRIS – sökning: weidhagen hallerdt (kb.se) för fler publikationer.

Margareta Weidhagen Hallerdt avled 2018.

BE