Marcus Larson

Helsingborg från sjösidan ungefär 1850, oljemålning. Helsingborgs museers samlingar
Helsingborg från sjösidan ungefär 1850, oljemålning. Helsingborgs museers samlingar

Larson, Marcus, 1825–1864, konstnär. Larson studerade bl.a. i Düsseldorf och blev tidigt känd för sina verkningsfullt dramatiska landskap med vildmark, forsar i vildmarken och stormande hav med fyrtorn, gärna upplysta som blixtar under en natthimmel. Han hade emellertid bara inlett sin konstnärliga utbildning, när han 1848 fick anställning under några år som ritlärare i Helsingborg. Flera målningar med Helsingborgsmotiv av hans hand finns i Helsingborgs museers samlingar, bl.a. från Helsingborgs hamn och från sjösidan med passerande fartyg och med Essenska villan (Konsul Perssons villa) i bakgrunden.