Malmöleden

Malmöleden, infarten från E6 söderifrån byggdes i flera etapper och stod slutligen klar in till Järnvägsgatan 1979. Den ombyggdes 1995–96.