Malmgrens skofabriks AB

Malmgrens skofabriks AB, etablerades 1895 med fabrik vid Södergatan 15. År 1936 flyttades verksamheten till Ramlösa, där den slogs samman med den jämngamla Ramlösa skofabriks AB. Fabriken sysselsatte omkring 150 personer. År 1966 övertogs fabriken av Tre Torn, men drevs oförändrat vidare till 1968 då verksamheten upphörde.