Magnus Paulin

Paulin, Magnus, häradshövding, tf. borgmästare i Helsingborg 1677–1678, ordinarie 1680–1684. Förvärvade 1695 egendomen Stora Pålsjö, där han sedan uppförde Pålsjö slott. Paulin har även gett namn åt Magnus Paulins gata.