Älvkvarnsgatan

Älvkvarnsgatan, namngiven efter utgrävningar 1903 då man, enligt arkeolog Carl Wibling, fann en kultplats från yngre bronsåldern innehållande bland annat en s.k. älvkvarn, en offersten med 13 skålgropar, (Fredriksdal 1996).