Lumpasjön

Lumpasjön, kallades en soptipp i norra delen av nuvarande Sydhamnen i Furutorpsgatans förlängning som började användas på 1920-talet. Till Lumpasjön kördes bl.a. avfall från superfosfatfabriken och andra industrier på Söder, vilket inte var särskilt populärt bland de badande.