Léonie Deshayes

Fredrika Bremerförbundets Helsingborgskrets firar 40 årsjubiléum. Leoniè Deshayes, längst fram till vänster.

Léonie Deshayes (1871 – 1959) föddes i Lund, med en dansk mor och fransk far. Som 15-åring började hon att arbeta som kontorist i faderns företag. 1892 blev hon anställd som kassörska vid Helsingborgs gummifabrik där hon kom att avancera och bli kontorschef några år in på 1900-talet. Léonie Deshayes blev den första kvinnan i Sverige som nominerades till en plats i stadsfullmäktige. En lagändring 1909 hade gjort detta möjligt, och 1910 nominerade så fyra föreningar i Helsingborg, Fredrika Bremerförbundet, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, KFUK och Vita bandet Léonie Deshayes som kandidat för det borgerliga Allmänna valmansförbundet. Dock gjorde organisatoriska problem att hon drog tillbaka sin kandidatur. Det blev istället lärarinnan Sara Thåström som 1910 blev den första kvinnan att ta plats i Helsingborgs högsta beslutande församling. Genom att en annan ledamot i stadsfullmäktige avsade sig sitt uppdrag 1913 kom Léonie Deshayes in i fullmäktige som andra kvinna någonsin.

Liksom många andra politiskt engagerade kvinnor vid 1900-talets början vurmade Léonie Deshayes för koloniträdgårdsrörelsen och hon var med i styrelsen för Föreningen Helsingborgs koloniträdgårdar från dess start 1905. Léonie Deshayes var road av handel med aktier, vilket ledde till att hon skapade en ansenlig förmögenhet. Under senare delen av sin levnad donerade hon stora summor pengar till medicinsk forskning. I sitt testamente fördelade hon pengar till olika ändamål, bland annat cancerforskning vid Lunds universitet, hon stöttade Fredrika Bremerförbundet och skänkte också pengar till ett hem för föräldralösa barn i Helsingborg. Sammanlagt donerade hon 3,7 miljoner kronor till olika allmännyttiga och välgörande ändamål.

Källor: Helsingborgs historia vol VII:1, Dagny nr 7 1910 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/55605/gupea_2077_55605_1.pdf. Expressen 1960-01-26