Lokalpost

Lokalpost, post som distribuerades av privata företag inom staden. Detta möjliggjordes tack vare ett undantag i Postverkets monopol omfattande bl.a. öppna brev, korsband och paket. Det var Budcentralens Expresspost som med början den 21/6 1926 blev först i Helsingborg. Man åtog sig att bedriva lokalpoströrelse, budsändning m.m. Det sattes inte upp några brevlådor utan i ett femtontal butiker fanns möjlighet att lämna in posten vilken sedan distribuerades till ett lägre pris än Postverket. I mars 1929 fick företaget ny ägare och det omregistrerades till Helsingborgs Expresspost, men i dagligt tal användes det kortare Lokalposten. Nu började man även sätta upp brevlådor runt om i staden och 1944 hade man som flest 15 stycken målade i en ljust grågrön färg. Den 1 juli 1937 startades ett konkurrentföretag Lokala Expressposten. Genom att dumpa brevportot från fyra till tre öre, försökte man slå sig in på marknaden. Detta företag hade dock inte samma framgång och i februari 1941 köptes det upp av Lokalposten. Ett tredje lokalpostföretag såg dagens ljus 1 januari 1945 då Kundtjänst startade. Det var ursprungligen en budfirma som nu även åtog sig postbefordran. Samtliga företag gav även ut egna frimärken. När monopolet från och med den 1 januari 1947 kom till att omfatta även dessa typer av försändelser upphörde verksamheterna. Den 1 januari 1993 upphörde brevmonopolet och i samband med en ny postlag den 1 mars 1994 startades åter ett antal lokalpostföretag, Helsingborgs-Post AB och Närbrev. Det sistnämnda gav ut egna frimärken. Båda har upphört. UR

Läs mera: Agne Hoverby, ”Hälsingborgs lokalpost” (1985); ”Facit Sverige 2000” (2000).