Långgatan

Långgatan,

(1) tidigare namn på Malmögatan öster om Köpingevägen.

(2) nuvarande gata på Råå.