Långeberga industriområde

Långeberga gård som numera är riven

Långeberga industriområde, är beläget omedelbart väster om E6 och omfattar ca 650 000 m2 tomtmark. Områdets utbyggnad påbörjades i slutet av 1980-talet på mark som delvis tillhört Långeberga och Alberga gård. Se även trädgårdsnäring.