Ljungberga folkskola

Ljungberga folkskola, i bruk 1870–80-talet till 1945, blev senare församlingshem.