Linnégatan

Linnégatan, numera försvunnen förbindelse mellan Gasverksgatan och Holländaregatan öster om Smedjegatan.