Linnea

Linnea, hotell på Prästgatan. Hotellet ligger i en fastighet från 1887 och byggdes troligen om till hotell under namnet Bristol på 1940-talet. År 1993 fick hotellet det nuvarande namnet i samband med ett ägarskifte.