Lillbacken

Lillbacken, Högaborg, efter en åkerlycka i området.