Lilla Möllevången

Lilla Möllevången, tidigare namn på Slottshöjden fram till ungefär 1946. Området var utlagt som löningsjord. Den ägdes av bl.a. skolan, kyrkan och arrenderades bort som lön åt skolans rektor, kyrkans präst etc.