Likbärarkompani

Likbärarkompani, fanns i Helsingborg från mitten av 1600-talet, som hade mer eller mindre ensamrätt på att forsla avlidna borgare från hemmet till kyrkan och sedan till kyrkogården. Likbärarkompani var organiserat som ett ämbete med ålderman och bisittare. Verksamheten bedrevs fram till 1820.