Libuagatan

Libaugatan, efter tyskt stadsnamn, (jfr. Kieler- och Lybecksgatan på Råå).