Liatorp

Liatorp, den herrgårdsliknande byggnaden låg vid nuvarande Ehrensvärdsgatan mitt emot järnvägsviadukten på Norr

Liatorp, villa på Norr som revs 1937 efter att den en gång uppförts 1864–65. Den byggdes för fröken Augusta Ehrensvärd och togs senare över av general Bror Cederström som med sin familj vistades där om somrarna. Liatorp såldes 1883 till släktingen greve August Ehrensvärd. Namnet Liatorp kommer sannolikt dels av lid = backe, dels av den intilliggande Halalid. Efter husets rivning 1937 stod de nuvarande hyreshusen vid Cederströms- och Ehrensvärdsgatorna klara år 1943.