Ålgränden

Ålgränden, på kartskiss från 1730 kallad Kullasträtet. På senare kartor är den utan namn och fick troligen sitt nuvarande namn i slutet av 1800-talet. Tomterna kring gatan var tidigare bebyggda med fiskarstugor och båtarna drogs ofta upp i gränderna för skydd. Namnet anknyter således till fiskerinäringen (Centrum).