Lewenhauptska huset

Lewenhauptska huset, Drottninggatan 92 uppfört 1868. Förste ägaren var överste O. Toll, som dock sålde huset i samband med att västkustbanan anlades 1884, eftersom han ansåg att järnvägen hade förstört sundsutsikten. Nästa ägare blev generallöjtnant Bror Cederström som där även hade expedition för dåvarande första militärdistriktet. År 1903 köptes huset av utrikesministern, greve Carl Lewenhaupt. Under andra världskriget fanns ett kulsprutevärn i källarens hörnrum mot Drottninggatan/Hallgatan.