Lennart Rosensohn

Rosensohn, Lennart, 1918–1994, konstnär. Rosensohn var född och uppvuxen i Malmö men bosatte sig i mitten av 1940-talet i Helsingborg. Han blev en av de tongivande profilerna i Helsingborgs och Nordvästskånes konstliv. Efter utbildning vid bland annat Skånska målarskolan i Malmö och för Anders Beckman och Otte Sköld i Stockholm, debuterade han 1947 på VårutställningenVikingsberg. Helsingborg och Domsten var under närmare ett halvsekel hans hemvist. Staden och dess nära omgivningar förekommer dock mera sällan i hans motivkrets. I stället fängslades Rosensohn redan från unga år av Medelhavsländernas glödande färger och brokiga kulturliv, med årtusendens särdrag ristade i människornas ansikten. Det skulle bli många studie- och arbetsresor till Sydeuropa och Nordafrika.

Upplevelser av det främmande, mystiska som han mötte i basarernas myllrande folkliv, satte tydliga spår i hans konst. Den uråldriga judiska profetismen och chassidismen kommer ofta till uttryck i hans arbeten. Som målare och färggrafiker är Rosensohn en utpräglad kolorist. I Helsingborgs offentliga konst är han representerad med reliefer på bostadshus på Kurirgatan och på Tycho Braheskolan. Han anlitades också för den konstnärliga utsmyckningen av Jewish Center i Malmö.