Lückanders

Lückanders, köpmansgård och butik, mellan Kullagatan 23 och Norra Strandgatan strax söder om Konsul Olssons plats, startades 1871 av Gustaf Lückander. Redan tio år senare blev firman Kgl. hovleverantör till Oscar II. År 1883 övertog två anställda, Richard Elers och Axel Ljungberg, företaget, som de med framgång drev i 34 år. Flera gods och gårdar i trakten runt staden fanns bland kundkretsen, som med hästskjuts besökte Lückanders. Det var inte ovanligt att man här kunde få se 50 à 60 hästar på den stora gården. År 1919 tvingades man sluta med vinförsäljning p.g.a. statens monopol, ett ekonomiskt avbräck, men snart fanns andra varor som ersatte vinstbortfallet. 1928 ombildades firman till aktiebolag med A.G. Wieden som vd. År 1936 ersatte Bröderna Boréus AB den gamla fastigheten med den i dag kvarstående. Därmed fick Lückanders tillgång till moderna lokaler, butiken delades i två avdelningar, Lückanders Livs och LückandersTeko, varav den senare tillhandahöll kemisk-tekniska artiklar, sjukvårdsprodukter, parfym m.m. En filial låg vid Kopparmölleplatsen fram till 1960-talet. A.G. Wieden överlät rörelsen 1941 på sonen, Louis R.Wieden som fortsatte handeln till 1972, då den avvecklades efter att året innan firat 100-årsjubileum. KEA