Lassemansvägen

Lassemansvägen, väg ledande till plats tidigare kallad Lassemansmossen (Ättekulla 1985).