Lasse frau Höja

”Lasse frau Höja”, 1887–1940, bondkomiker från Helsingborg vars riktiga namn var Hugo Roth. Han var till professionen skattmas och auktionsutropare. Tog sitt artistnamn från Höja utanför Ängelholm.