Lars Magnus Weijlander

Weijlander, Lars Magnus. Helsingborgs museers samlingarWeijlander, Lars Magnus, 1806–1864. Weijlander var tillförordnad borgmästare 1847 och ordinarie 1849–1864.