Lanningen

”Lanningen”, i folkmun för de strandområden som användes för att dra upp fiskebåtar på och där fiskeredskapen torkades.