Langstri sträde

Langstri sträde, gränd vilken utgjorde en fortsättning av Södra Kyrkogatan österut in mot landborgen varefter den vek av mot norr och fortsatte uppför backen och anslöt på krönet där en trappa från Axeltorg mynnade.