Langetten

”Langetten”. Här låg tidigare ett tegelbruk

”Langetten”, folkmun för den långa fastigheten med adress Drottninggatan 176–178. Här har tidigare funnits ett tegelbruk. Fastigheten är uppförd 1973– 74 efter ritningar av Sten Samuelsons arkitektkontor.