Landskrona löpare

”Landskrona löpare”, öknamn på Carl Fuhrmark. Han var dock inte känd under sitt verkliga namn. Hans hemort var Landskrona och sitt öknamn hade han fått på grund av sin säregna verksamhet. Han sprang med bud mellan städerna i Skåne. Ofta sågs han sommartid i Helsingborg och Ramlösa brunn. Brunnsortens apotek sköttes nämligen från stamapoteket i Landskrona och brunnsgästerna behövde ofta medicin därifrån. Då anlitade man Fuhrmark som sändebud. Det påstods att han ledigt sprang den 1,5 mil långa sträckan på en timme. Alltid på bara fötter och barhuvad. Bönderna brukade säga att man hade opererat bort mjälten på honom, eftersom han aldrig fick ”mjälthugg” när han sprang. En minnestecknare beskriver honom på följande sätt: ”Hans utseende var sydländskt, ansiktet brunbränt av solen, ögonen blixtrande mörka, håret svart och nedhängande mot axlarna och mustascherna svarta och nedhängande. Han var klädd i vit skjorta och vita linnebyxor, som nådde till knäna. I ena handen brukade han ha en liten piska till skydd mot ilskna hundar. Då han kom springande från Landskrona rann svetten i strömmar av honom, och han förmådde inte tala på en lång stund”. Carl Fuhrmark stupade på sin post i Ängelholm våren 1871 vid 49 års ålder.