Landskrona-Helsingborgs järnväg

Landskrona–Helsingborgs järnväg (L & H.J.), invigd 1865. Se Järnvägar.