Kyrkstöt

Kyrkstöt, benämning under 1600-talet på den värdighetskäpp som användes av den person vars främsta uppgift var att hålla folk vakna under gudstjänsterna (även benämnd spögubbe). Iförd blå rock med gula knappar och gult foder gick han omkring i Mariakyrkan under gudstjänsten och väckte med sitt spö dem som slumrat in under gudstjänsten. Han ersattes 1722 av en kyrkväktare, ibland kallad kyrkogubbe.