Kyrkomötet 1345

Kyrkomötet 1345, eg. Consilium Helsingburgense. I Mariakyrkan samlades kyrkliga dignitärer med ärkebiskop Peder från Lund i spetsen, dessutom en rad biskopar, domprostar, abbotar och dekaner. Hela kyrkans program, riktat mot det världsliga samhället, fastställdes här i fjorton punkter (canones).