Kyllagerhuset

Kyllagerhuset, beläget på f.d. koltomterna i Södra hamnen, togs i bruk 1965.