Kövlebäcksvägen

Kövlebäcksvägen, efter Kövlebäcken som rinner från en stor mosse, som förr utbredde sig väster och sydväst om Frillestads kyrkby, söderut till Fjärestad (1993).