Kvinna med blomma

Kvinna med blomma, skulptur av Knut Erik Lindberg. Wienertorget, 1963.

När det beslutades att torget vid Wienergatan skulle utsmyckas ansågs det lämpligast med en rent figurativ skapelse. Uppdraget gick därför till Knut Erik Lindberg eftersom han tidigare hade sänt in ett förslag till Estetiska nämnden och som de ansåg vara lämpligt för platsen. Torget där verket är placerat är tättbebyggt, men beskrivs som en konstvänlig miljö för en liten intim skulptur som denna. Verket köptes in till staden av Estetiska nämnden som tog medel ur en av fonderna för stadens förskönande.

Chefredaktör Ove Sommelius, ordförande i Estetiska nämnden, höll ett anförande vid avtäckningen den 28 maj 1963: ”Estetiska nämndens väsentligaste uppgift är att framlägga förslag till Hälsingborgs smyckande med offentliga konstverk. Det är en svår och ansvarsfull uppgift, men i gengäld i hög grad intressant och i högsta grad lustbetonad. Det sist – nämnda förmodligen i motsats till många andra kommunala uppgifter.” Skulpturen togs för ovanlighetens skull välvilligt emot av allmänheten och ingen tycktes ha något att invända.

Ur: ”I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg” av Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén, 2008.

Foto: Sofia Rydell.

SR