Kvickbron

Kvickbron, med ekoplatsen. Foto Ulf Rigstam

Kvickbron, mellan Kungsgatan och Parapeten byggdes 1995–96 efter ritningar av Uffe Nilsson och Dan Rahmqvist. Namnet syftar på den lilla hamnfärjan Kvick.