Kvartersindelning

Kvartersindelning, med kvartersnamn infördes 1868 i de centrala delarna av staden av stadsingenjör W. Gagner. Samtidigt övergavs tomtnumreringen från 1787.