Kvarteret Ruuth

Kvarteret Ruuth, (Prästgatan–Södra Storgatan– Trädgårdsgatan–Bruksgatan) i mitten av 1980-talet undersöktes arkeologiskt den östra delen av kvarteret (närmast Södra Storgatan). Därvid framkom att på det utgrävda området funnits ett femtontal hus under perioden 1200–1600, varav fyra varit försedda med källare. Två av dessa var från 1600-talet.