Kvarter Thalia

Thalia, kvarter, i samband med uppförande av ny bebyggelse på den gamla teatertomten gjordes en arkeologisk utgrävning. Denna visade att strandlinjen gått en bit upp i kvarteret fram till på 1600-talet då utfyllnader gjorts.