Kungstrappan

Kungstrappan, tilläggsplats för mindre båtar vid Inre hamnens östra kaj. Namnet Kungstrappan härleds till den tid då kung Oscar II under sommarmånaderna residerade på Sofiero och gästande kungligheter kom båtledes till Helsingborg. Traditionen med högtidliga mottagningsceremonier vid Kungstrappan levde sporadiskt vidare under Gustav VI Adolfs tid på Sofiero och har även förekommit senare. Många helsingborgare minns t.ex. det glansfulla mottagandet vid Kungstrappan av svenska kungaparet i samband med firandet av stadens 900-årsjubileum den 21 maj 1985. Mindre glansfull men desto mera vardaglig var synen av den lilla fiskebåten Axel som vid mitten av 1900-talet brukade lägga till vid Kungstrappan för försäljning av fisk.