Kungshult

Sanatorium för tuberkulossjuka under många år
Sanatorium för tuberkulossjuka under många år

Kungshult, ursprungligen byggt som sanatorium 1910 för tuberkulossjuka. Anläggningen placerades långt utanför staden för att patienterna skulle få tillgång till så frisk luft som möjligt. Huset orienterades därför också med långsidan mot söder så att patienterna kunde ligga inomhus med öppna fönster mot solen. År 1939 byggdes Kungshult till och en barnavdelning inrättades. Från 1964 ändrades verksamheten till långtidssjukvård. Numera har Kungshult inrättat dels ett korttidsboende, dels en hospicevård.