Kullens hembygdsförening

Kullens hembygdsförening, bildad 1926, bedriver idag en omfattande verksamhet i Kullabygden. Inom Helsingborgs kommun har Kullens hembygdsförening ansvar för Kulla Gunnarstorps mölla och Klockaregården i Allerum, ett bymuseum med föremål från trakten, främst insamlade av Birger Månsson. Kullens hembygdsförening utger också sedan 1928 Kullabygd en årsskrift med olika artiklar om bygden och bygdens historia.