Kullagatan

Kullagatan, som ny gågata
Kullagatan, som ny gågata

Kullagatan, med ursprung i det medeltida gatunätet, invigdes den 1 oktober 1961 som gågata.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du fler foton på Kullagatan, bl.a.: [[1]]