Kulla Gunnarstorps skola

Kulla Gunnarstorps skola (korsvirkeshuset), belägen utmed Domstensvägen, i bruk 1847–1901.