Kruthuset

Kruthuset, populär benämning på ett litet hus uppe i Himmelriksgränden där fröken Charlotta Angelin hade försäljning av krut. Huset revs 1935.